Offpist.jpg

GDPR

INTEGRITETSPOLICY

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största hänsyn och respekt. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras av Fjällkonferens AB för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).


VILKA UPPGIFTER LAGRAR VI OCH HUR LÄNGE

De uppgifter som lagras är kontakt uppgifter, samt övriga uppgifter som ni tillhandahåller vid en anmälan för ett arrangemang. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

ÄNDAMÅLET MED LAGRADE UPPGIFTER

Vi samlar in uppgifter för att boka, ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation.


TA DEL AV, ÄNDRA ELLER RADERA DEN LAGRADE INFORMATIONEN

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. För att göra detta kontaktar du Fjällkonferens. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

SAMTYCKE

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta oss på Fjällkonferens.
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontakt för information av personuppgifter
Telefon: 0280-20 700
E-post: info@fjallkonferens.se  

VI KAN GARANTERA  EN LYCKAD KONFERENS

Hej!

Jag heter Caroline och jag hjälper dig gärna att pussla ihop din konferens

RING 0280-207 00
ELLER